• Tecflam VD.ME
 • Tecflam VD.PE
 • Tecflam VD.CRS
 • Tecflam VD.CS
 • Tecflam VD.CLH
 • Tecflam VD.CR
 • Tecflam VD.G

PALNIKI PRZEMYSŁOWE

Palniki Tecflam przystosowane są do spalania gazu płynnego oraz ziemnego. Konstrukcja liniowa (korytkowa) umożliwia, w porównaniu do palników pistoletowych, na równomierny rozkład temperatury w całej objętości komory spalania. Zastosowany system spalania, jak również rozłożenie płomienia na sporej długości pozwala na znaczne obniżenie emisji tlenków węgla oraz azotu.

Palniki liniowe firmy Tecflam są wyposażone w wentylatory dostarczające powietrze niezbędne do procesu spalania. Duży zakres modulacji (1:10) pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie temperatury płomienia palnika do potrzeb procesu technologicznego. Dodatkowe wyposażenie głównego toru drogi gazowej w „bypass” pozwala na błyskawiczne obniżenie mocy do 10% jej wartości nominalnej, co stanowi cenny atut dla wykorzystania urządzenia w suszarni nasion roślinnych – w tym zbóż i kukurydzy. Palniki liniowe mogą być wyposażone we własny termostat oraz w system płynnej regulacji mocy, jak również mogą być sterowane zewnętrznie za pomocą standardowych sygnałów sterowniczych (0-10 V / 4-20 mA, sterowanie 3-punktowe). Urządzenia te mogą również współpracować z komorami spalania, w których stosuje się dodatkowy, wymuszony obieg powietrza, wykorzystując wentylatory wyciągowe. Typ palników liniowych często znajduje zastosowanie w suszarniach różnego rodzaju zbóż (kukurydzy, słonecznika), w procesach suszenia kruszyw skalnych, piasku, gipsu, w przemyśle ceramicznym, w komorach lakierniczych, hutnictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu.

Palniki Tecflam (seria Hartmann Linear Burners) są kompletnie zmontowane, wyposażone w ramę nośną, sprawdzone i wyregulowane dla indywidualnych potrzeb odbiorcy, kompletnie okablowane i wyposażone w szafę sterującą.

Do dyspozycji klienta oddana jest również ogólnopolska sieć serwisowa oraz magazyn części zamiennych. Istnieje również możliwość przeszkolenia technicznego pracowników własnego pionu serwisowego odbiorcy. Palniki posiadają dokumentację przetłumaczoną na języki polski, angielski oraz rosyjski.

PALNIKI LINIOWE GAZOWE MODULOWANE Z WENTYLATOREM PROMIENIOWYM I BEZ WENTYLATORA

Urządzenia te są przeważnie wykorzystywane w suszarniach produktów zbożowych. Niewątpliwą zaletą jest szybki i oszczędny montaż, a duży zakres modulacji pozwala na używanie ich do suszenia różnych typów zbóż (od ryżu do kukurydzy). Ta seria palników liniowych, o wysokiej wydajności cieplnej, zapewnia możliwość precyzyjnej regulacji temperatury strumienia powietrza wykorzystywanego podczas procesu suszenia.

 • TYPOSZEREG MOCY
 • 814 – 16280 kW
 • CIŚNIENIE GAZU
 • 300 mbar
 • WYKONANIE
 • IP54
 • STANDARDY
 • CEI, CE, UNI-EN 746-2
 • NAPIĘCIE ZASILANIA
 • 3 x 400 V
 • NAPIĘCIE STEROWNICZE
 • 230 V (50 Hz AC)
 • SYGNAŁ MODULACJI
 • 3-pkt., 4 – 20 mA, 0 – 10 V
 • ZAKRES MODULACJI
 • 1 : 10

VD

Tradycyjny palnik gazowy o bezpośrednim płomieniu, przeznaczony dla suszarni pionowych.

Dzięki zastosowanej technologii, powietrze wtłaczane przez wentylatory mieszane jest z wyziewami spalinowymi palnika. W ten sposób uzyskiwana jest ostatecznie mieszanina gazów o temperaturze właściwej dla wymogów procesu suszenia, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii.

Tecflam VD

Wykres mocy we wspólnej skali

VD DUAL

Dwukanałowy palnik o dużej mocy, zaprojektowany dla wykorzystania w suszarniach pionowych.

Wysoka wydajność palnika wiąże się z zastosowaniem dwóch kanałów w jego konstrukcji. Takie rozwiązanie technologiczne umożliwia uzyskanie strumienia gorącego powietrza przy znacznej oszczędności miejsca.

Wykres mocy we wspólnej skali

VD BT

Dwukanałowy palnik o znakomitych osiągach dla pracy w ekstremalnych warunkach.

Palnik został zaprojektowany z myślą o wydajnej pracy przy wyjątkowo niskiej temperaturze otoczenia (do -20 °C). Odpowiedni także dla suszarni pionowych.

Tecflam VD BT

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.SA

wydajny palnik liniowy bez wentylatora, bezpośrednio umieszczany w kanale suszarni.

Tecflam VDS DUAL

Wykres mocy we wspólnej skali

Zestawienie parametrów na jednym wykresie

PALNIKI LINIOWE GAZOWE MODULOWANE Z WENTYLATOREM BOCZNYM

Palniki tej serii zostały zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu ich w sektorach zbożowych małych suszarni — głównie dla suszenia ryżu, gdzie zazwyczaj znajdują swoje zastosowanie. Większość urządzeń jest wyposażona w system recyrkulacji powietrza.

 • TYPOSZEREG MOCY
 • 174 – 1750 kW
 • CIŚNIENIE GAZU
 • 100 – 300 mbar
 • WYKONANIE
 • IP54
 • STANDARDY
 • CEI, CE, UNI-EN 746-2
 • MAX. TEMP. WYJŚCIOWA
 • 400 °C
 • NAPIĘCIE ZASILANIA
 • 3 x 400 V
 • NAPIĘCIE STEROWNICZE
 • 230 V (50 Hz AC)
 • SYGNAŁ MODULACJI
 • 4 – 20 mA
 • ZAKRES MODULACJI
 • 1 : 10

VD.TA

Palnik o charakterystycznej budowie dla serii VD , odpowiedni dla małych suszarni pionowych.

Ten model palnika łączy w sobie charakterystyczne cechy budowy serii urządzeń VD z uwzględnieniem potrzeb małych suszarni sektora zbożowego. Zredukowane wymiary modułów liniowej komory spalania zapewniają wystarczającą wydajność cieplną przy doskonałej dystrybucji gorącego powietrza przez kanał suszarni.

Tecflam VD.TA

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.TY

Palnik wykorzystywany do procesu pakowania termicznego, przeznaczony również dla małych suszarni.

??

Lufa palnika

Wykres mocy we wspólnej skali

Zestawienie parametrów na jednym wykresie

PALNIKI KANAŁOWE Z WENTYLATOREM I BEZ WENTYLATORA

Palniki tego typu instalowane są wewnątrz kanałów przelotowych, gdzie stosuje się je do podgrzewu przepływającego tamtędy powietrza. Różnorodność palników kanałowych oraz mnogość wariantów rozwiązań konstrukcyjnych, wykorzystanych w ich budowie, dopuszcza zastosowanie tych urządzeń w rozmaitych gałęziach przemysłu. Są m.in. stosowane do suszenia kruszyw budowlanych w zakładach betoniarskich, wygrzewania komór lakierniczych w malarniach, wypalania prefabrykatów dla przemysłu ceramicznego, a także do suszenia zbóż w przemyśle rolniczym.

 • TYPOSZEREG MOCY
 • 70 – 756 kW
 • CIŚNIENIE GAZU
 • 300 mbar
 • WYKONANIE
 • IP54
 • STANDARDY
 • CEI, CE, UNI-EN 746-2
 • ZAKRES TEMP.
 • 80 – 1000 °C
 • NAPIĘCIE ZASILANIA
 • 3 x 400 V
 • NAPIĘCIE STEROWNICZE
 • 230 V (50 Hz AC)
 • SYGNAŁ MODULACJI
 • 4 – 20 mA
 • ZAKRES MODULACJI
 • 1 : 10

VD.CL

Tecflam VD.CL

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.PH

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.C

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.CHH

Lufa palnika

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.CLH

Tecflam VD.CLH

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.M

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.MC

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.ME

Tecflam VD.ME

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.PE

Tecflam VD.PE

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.CR

Tecflam VD.CR

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.CRS

Tecflam VD.CRS

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.PS

Wykres mocy we wspólnej skali

VD.CS

Tecflam VD.CS

Wykres mocy we wspólnej skali

Tutaj zbiorczy wykres mocy – porównanie

PALNIKI WENTYLATOROWE DO PODGRZEWU PRODUKTÓW SKŁADOWANYCH W SILOSACH

Seria palników zaprojektowana specjalnie z myślą o zastosowaniu do podgrzewu zbóż składowanych w silosach, w celu skutecznego zapobiegania powstawaniu pleśni oraz imbibicji — pierwszej fazie procesu kiełkowania, zachodzącej w obecności wody.

 • TYPOSZEREG MOCY
 • 70 – 756 kW
 • CIŚNIENIE GAZU
 • 300 mbar
 • WYKONANIE
 • IP54
 • STANDARDY
 • CEI, CE, UNI-EN 746-2
 • NAPIĘCIE ZASILANIA
 • 3 x 400 V
 • NAPIĘCIE STEROWNICZE
 • 230 V (50 Hz AC)
 • SYGNAŁ MODULACJI
 • 4 – 20 mA
 • ZAKRES MODULACJI
 • 1 : 10

VD.G

Palnik wyposażony w wydajną dmuchawę, stosowany do podgrzewu produktów zbożowych.

Palnik tego typu dostarcza do silosu ilość gorącego powietrza niezbędną dla utrzymania właściwej jakości składowanego produktu zbożowego. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu niezwykle wydajnej dmuchawy, dostarczanej razem z palnikiem.

Tecflam VD.G

Wykres mocy we wspólnej skali

W powyższej ofercie przedstawione zostały najbardziej popularne modele palników.

Dla uzyskania dostępu do pełnej oferty, prosimy o indywidualny kontakt.